Carbo Leasing
Wykaz dokumentów
Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy leasingu:

1. Osoby fizyczne

 • wypełniony wniosek leasingowy (pobierz wniosek )
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
 • Regon
 • NIP
 • deklaracja finansowa PIT za rok ubiegły z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego
 • deklaracja finansowa PIT za ostatni miesiąc bieżącego roku z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • kserokopia bankowej karty wzorów podpisów
 • opinia bankowa

Uwaga: w przypadku osób fizycznych prowadzących pełną księgowość prosimy o dostarczenie bilansu i rachunku wyników za rok ubiegły oraz ostatni okres sprawozdawczy

2. Osoby prawne

 • wypełniony wniosek leasingowy (pobierz wniosek )
 • dokument stwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę
 • aktualny odpis z KRS
 • Regon
 • NIP
 • bilans, rachunek wyników oraz deklaracja CIT - 2 za rok ubiegły z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego
 • bilans, rachunek wyników oraz deklaracja CIT - 2 za ostatni miesiąc bieążacego roku z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • kserokopia bankowej karty wzorów podpisów
 • opinia bankowa
0 32 3590 209
0 32 3590 208
ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice
Grupa NOMA
Strona główna | Firma | Oferta | Współpraca | Wszystko o leasingu | Wykaz dokumentów | Kontakt
Carbo Leasing Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: sinGRAPH